8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום א' (26.05.2019)

00:00 - 06:00 daniellasex
00:00 - 06:00 ana
00:00 - 06:00 noel
00:00 - 01:00 lucy
00:04 - 01:00 meshi
04:00 - 10:00 nirina
04:00 - 10:00 karren
04:00 - 10:00 reut
09:00 - 15:00 nicolee
09:00 - 15:00 bunnys
09:00 - 15:00 einav
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב