4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (17.09.2019)

00:00 - 05:00 limor
00:00 - 01:00 esticam
00:04 - 01:00 inbar
00:09 - 05:00 aline
01:09 - 05:00 hagar
05:00 - 11:00 karren
05:00 - 11:00 nadin
05:00 - 11:00 kesem
10:00 - 16:00 stav
10:00 - 16:00 meshi
10:00 - 16:00 nirina
15:00 - 21:00 alina
15:00 - 21:00 shilat
15:00 - 21:00 yarin
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של esticam ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב