4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (16.07.2019)

00:00 - 01:00 liel
00:00 - 05:00 einav
00:04 - 01:00 coral
00:09 - 05:00 cleopatra
01:09 - 05:00 aline
05:00 - 11:00 alina
05:00 - 11:00 simone
05:00 - 11:00 meshi
10:00 - 16:00 noel
10:00 - 16:00 reut
10:00 - 16:00 nadin
15:00 - 21:00 alexia
15:00 - 21:00 karma
15:00 - 21:00 yasmin
20:00 - 00:05 bunnys
20:00 - 00:00 stav
20:00 - 00:00 daniellasex

יום ד' (17.07.2019)

00:00 - 02:00 stav
00:00 - 02:00 daniellasex
00:05 - 02:00 bunnys
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של yasmin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של liel ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב